Velkommen til Data Bistand as


Data Bistand as Har som målsetning å tilfredsstille små og mellomstore bedrifter innenfor regnskap- og lønnsystemer.

Våre kunder er relatert til Troms og Finnmark.

Hovedproduktene våre er:
 1. Salg av administrativ programvare som:
 2. Huldt & Lillevik Lønn , Visma Business m.m. - Autorisert forhandler
 3. Innstallasjon
 4. Oppstartbistand
 5. Opplæring
 6. Oppfølging
 7. Utarbeidelse av rapporter Excel/Access

Har du spørsmål/ønsker du demo av Huldt & Lillevik Ta kontakt

Hjelp - TeamViewer - Fjernstyring

Vi lanserer derfor den digitale bokserien Huldt & Lillevik Håndbøker - tilpasset din bedrift. Bøkene passer for alle norske bedrifter, store som små. Noen trenger bare én bok, mens andre ser behovet for flere.

Med digitale håndbøker, vil statens gjeldene lover og regler oppdateres automatisk. Dersom du har behov for det fins både kurs og support tilgjengelig som ekstratjenester. Uavhengig om du er leder, HR-medarbeider eller ansatt i andre deler av bedriften, vil du til enhver tid finne svar på dine spørsmål. Alle lover og regler tilgjengelig på ett sted!

Ingen installasjoner nødvendig - dette er en nettbasert løsning!

Personalhåndbok

Personalhåndboken benyttes som et oppslagsverk, så vel som en praktisk veileder i sentrale spørsmål som vedrører ansattes rettigheter og plikter. Veiviser og mentor i ett.

Vår juridiske avdeling sørger for kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av personalhåndbokens innhold, når det gjelder lønns- og personaljus. Slik kan du bruke tiden din på andre oppgaver. Løsningen har fleksibel og funksjonell, slik at du både kan tilpasse, beskrive og vedlikeholde bedriftsinterne ordninger. Samtidig får du tilgang til juridisk ekspertise for implementering av bedriftens eget innhold i personalhåndboken.

Sykefraværshåndbok


Med inngående kunnskap om alle regler, oppsummert i en lettfattelig struktur, gir denne håndboken deg riktig og nødvendig informasjon, slik at du kan veilede de sykemeldte best mulig. Originalinnholdet kan tilpasses bedriftens rutiner og allerede etablerte løsninger, og kan også tilpasses ulike sektorer.

Vi lover ny innsikt i:

 • Vilkår for sykepenger
 • Dokumentasjon av sykefravær
 • Utbetaling og refusjon
 • Tilrettelegging
 • Arbeidstakers plikter
 • Retningslinjer for oppfølging
 • Lengre sykefravær
 • Barns sykdom
 • Nærståendes sykdom

HMS Håndbok


Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til arbeidsmiljøet på alle arbeidsplasser. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til lov og forskrifter.

Kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø omfatter fysiske så vel som psykososiale forhold på arbeidsplassen. Også arbeidsplassens virkning på miljøet, omfattes av HMS-regelverket.

Det stilles en rekke konkrete krav i HMS-regelverket til hvordan man jobber med HMS - HMS-arbeidet skal være systematisk, kontinuerlig og dokumentert.

Vær forberedt på ny innsikt i bl.a:

Regelverk
Oppgave- og ansvarsavklaring
HMS-opplæring
Forurensing og det ytre miljø
Psykososialt arbeidsmiljø
Sikkerhet og krisehåndtering
Avviksrutiner
HMS-skjemaer
Årsplan for HMS-arbeid

Lederhåndbok

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Denne boken er faktoren som gjør deg til en tryggere, tydeligere og mer rettferdig leder. Bli en leder som behersker balansekunsten; det er å både skape resultater og samtidig ivareta de ansattes rettigheter! Alle drar nytte av en tydelig forståelse av de rettslige rammene, ledelse som ansatte. Boken hjelper deg til å ikke bare bedre bedriftens bunnlinje, men også se og ivareta menneskene som er med og skape resultatene.